25.3 C
Neum
Petak, 24 svibnja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiNeumU Neumu se održava seminar za suce s ciljem sprječavanja apatridije u...

U Neumu se održava seminar za suce s ciljem sprječavanja apatridije u BiH

Centar za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH u suradnji s Agencijom UN-a za izbjeglice UNHCR i Udruženjem „Vaša prava BiH“, a uz podršku Vlade Kraljevine Danske organizirali su seminar pod nazivom „Poseban vanparnični postupak – utvrđivanje vremena i mjesta rođenja“. Seminar je organiziran za suce općinskih sudova s ciljem sprječavanja apatridije i omogućavanja ostvarivanja osnovnih ljudskih prava putem efikasnog upisa u matičnu knjigu rođenih.

Predstavništvo UNHCR-a u Bosni i Hercegovini i Udruženje „Vaša prava BiH“ od 2009. godine provode projekte koji su usmjereni na pružanju besplatne pravne pomoći osobama u cilju upisa u matične knjige i reguliranja statusnih pitanja sa ciljem sprječavanja apatridije i omogućavanja ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

-Oglas-

Relativno nizak broj osoba u riziku od apatridije kao i veoma mali broj apatrida danas direktan je rezultat ciljanog i koordiniranog rada s partnerima i vlastima, između ostalog, na unaprjeđenju pravnog okvira i prakse u BiH.

Efikasno rješavanje slučajeva doprinosi realizaciji obećanja Bosne i Hercegovine iz 2019. godine na Visokom događaju o apatridiji, održanom u okviru 70. sjednice Izvršnog komiteta UNHCR-a, kako bi se poboljšao upis rođenja djece putem unaprijeđenih propisa i prakse.

Međutim, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se ostvarila obećanja Bosne i Hercegovine. Nužno je poboljšati zakonodavstvo i praksu kako bi svako dijete bilo upisano u matične knjige i imalo državljanstvo, te bi se na taj način okončala apatridija do kraja 2024.

Organiziranje ovog seminara motivirano je usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku Federacije BiH kojim je propisana nova vrsta posebnog postupka utvrđivanja vremena i mjesta rođenja koji bi trebao omogućiti osobama u riziku od apatridije koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima, da se upišu u matičnu knjigu rođenih čime se smanjuje rizik od apatridije.

Emir Prcanović, izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH za naš portal je objasnio glavne ciljeve seminara i problematiku na kojoj rade. Ovaj seminar je organiziran kao jedan u nizu za suce u BiH, a tema seminara je specifična sama po sebi jer se iza svakog slučaja krije ljudska sudbina na koju se s trudom i radom može utjecati. Radi se o rješavanju građanskog stanja i upisa u matične knjige i generalno rješavanje problema apatridije ili osoba bez državljanstva.


“Cilj seminara je prije svega provođenje postupka edukacije i treninga za sudije, s obzirom na izmjene koje su početkom ove godine donesene u vidu zakona o van-parničnom postupku. Bosna i Hercegovina je pristupanjem konvenciji kao međunarodnom dokumentu prihvatila obavezu posebno rukovoditi konvencijom o pravima djeteta, te će kroz svoje zakonodavstvo, svako dijete koje bude rođeno na njenom teritoriju biti pravno priznato. Problem apatridije je itekako bitan i jako evidentan, te smo na dobrom tragu da se u skorije vrijeme, bar dok traje ova kampanja, apatridija iskorjeni iz Bosne i Hercegovine. Svojom suradnjom sa UNHCR-om smo, od 2009. godine u kojoj je u BiH bilo oko 4000 apatrida, došli do brojke oko 60 slučajeva apatridije u 2021. godini. To je ogroman rezultat. Cilj je zapravo da Bosna i Hercegovina bude među prvim državama u svijetu koje su rješile pitanje apatrida , te ako se to i dogodi onda riješiti u što kraćem roku”, rekao je izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.

Hugues Bissot, voditelj odjela za međunarodnu zaštitu pri UNHCR-u u BiH, rekao je kako je ovo jedan težak mandat za UNHCR jer je ljudima zapravo jako teško objasniti što to znači apatridija i kako zapravo danas, u 21. stoljeću, u svijetu ima ljudi koji nemaju državljanstvo i nigdje ne pripadaju. Ti ljudi prema tome nemaju osnovna prava kao što su zdravstvo, vrtić, škola, stjecanje diplome, vozačke, rad, ženidba…
“Jako je važno naglasiti da iza svake pravne argumetacije stoje ljudska bića s pravim životnim pričama i treba napomenuti da je ovo sve vezano za obećanja koje je Bosna i Hercegovina dala.”, ističe Bissot.

“Postoji kampanja koju je pokrenuo UNHCR pod nazivom “I belong” tj. “ja pripadam” čiji
je cilj iskorjeniti apatridiju u cijelom svijetu u roku od 10 godina. Kampanja je globalna i u sklopu nje je organiziran veliki događaj u Genevi. To je bio globalni forum na kojem su mnoge države dale određena obećanja. Bosna i Hercegovina je tom prilikom dala 4 obećanja od kojih je na prvom mjestu olakšavanje sustava za upis djece bez obzira na status njihovih roditelja.”, dodaje Bissot.

Stručni savjetnik Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije BiH, Davor Trlin, kazao je kako su odlučili organizirati ovu obuku zbog približavanja ove materije sucima, te kako bi rasvijetlila sporna pitanja u praksi.

Apatridija ima izrazito velik negativan utjecaj na život pojedinca. Imati državljanstvo jedno je od temeljnih prava zajamčenih Konvencijom o smanjenju slučajeva osoba bez državljanstva iz 1961. godine i Konvencijom o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. godine, a koje je Bosna i Hercegovina ratificirala kao pravno obvezujuće dokumente.

Konvencija iz 1954. godine određuje pravnu definiciju apatrida kao nekoga tko „prema zakonima nije prepoznat kao državljanin niti jedne države“. To u praksi znači da je apatrid netko tko nema državljanstvo niti jedne zemlje. Osobe mogu biti rođene bez državljanstva ili postati apatridi iz razloga propusta u nacionalnim zakonodavstvima, diskriminacije prema određenoj etničkoj ili vjerskoj skupini ili diskriminacije temeljene na rodu. Bez državljanstva može se ostati prilikom rasformiranja država, uspostave novih država ili transfera teritorija između postojećih država.

Seminar se nastavlja i danas, a sudionicima će se pridružiti policijski službenici i socijalni radnici.

POVEZANI ČLANCI
- OGLAS -

najpopularnije