39.8 C
Neum
Četvrtak, 20 lipnja, 2024
spot_img
NaslovnicaDruštvoObavijest porezne uprave Federacije BiH za porezne obveznike

Obavijest porezne uprave Federacije BiH za porezne obveznike

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja poslovne godine ostalo još 15 radnih dana i poziva ih da do 29.12.2023. godine podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze, te poslovnu 2024. godinu započnu bez starih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

-Oglas-

za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,

za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,

za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku

plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Porezna uprava podsjeća porezne obveznike da su dužni da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje obaveze. Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima porezni obveznici izvršavaju svoju zakonsku dužnost.

Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga, i da sankcionira porezne obveznike.

Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Porezni obveznici koji imaju dug po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, imaju mogućnost da uplatom glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate ostvare pravo na otpis zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima i drugim propisima.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine i tako racionaliziraju svoje poslovanje.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH

POVEZANI ČLANCI
- OGLAS -

najpopularnije